Монтана

Монтана

Things to do - general

Монта̀на е областен град, разположен в Северозападна България, административен и стопански център на едноименните общини Монтана и област Монтана. Намира се на около 45 km южно от река Дунав, на около 35 km на северозапад от Враца и на около 30 km на изток от границата със Сърбия.

Според последни данни на НСИ към 31.12.2015 г., населението на Монтана е 40 293 жители.

За съжаление в момента няма обяви.